Waar Toepassen?

Toepassingsgebieden


Standaard wordt de RoBuAIR uit HDPE kunststof materiaal vervaardigd.

Mede hierdoor is de ont-/beluchter inzetbaar in een gevarieerd mileu.
– Waterbehandeling (gemalen, rioolzuivering);
– (chemische) Industrie;
– Transportleidingen (oa. bij duikers/zinkers);
– Scheepsbouw;