Het Probleem

Het Probleem

Ā 

Oorzaken van lucht/gas insluiting in persleidingen:
– Te lage vloeistofsnelheid;
– Niveauverschillen in het leidingsysteem (duikers/zinkers);
– Geometrie leidingnetwerk;
– Onvoorspelbare grondzetting;
– Vrijkomende gassen in vloeistoffen (bv. rottingsgassen in afvalwater).

Nadelige gevolgen:
– Capaciteitsverlies leidingnetwerk;
– Capaciteitsverlies pomp (> 30% rendementsverlies!);
– Hoger energieverbruik;
– Extra onderhoudskosten.

Deze nadelige gevolgen zijn ongewenst. De huidige ontluchters blijken in de praktijk hier geen afdoende duurzame ont-/beluchtings oplossing te bieden.